Kolejna trafiona inwestycja naszych władz

Kolejna trafiona inwestycja naszych władz

Na Powiatowej Hali Sportowej zakończyło się właśnie dwudniowe szkolenie operatora ścinki wspinaczkowej. Wzięli w nim udział nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radomszczański. Starostwo w całości pokryło koszty tego szkolenia. W ten sposób władze naszego Powiatu chcą urozmaicić lekcje wychowania fizycznego oraz rozpowszechniać wśród młodzieży kolejną formę aktywnego wypoczynku jaką jest wspinaczka.
GRATULUJEMY WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM UKOŃCZONEGO KURSU !!!