Ściana Wspinaczkowa

Ścianka otwarta jest 4 razy w tygodniu:

Wtorki, środy i piątki w godzinach 17.00 – 20.00.

Soboty w godzinach 13:00 – 18:00

Na ściance wspinaczkowej znajduje się 7 różnych, oryginalnych i zróżnicowanych technicznie dróg wspinaczkowych, wytyczonych przez licencjonowanego konstruktora dróg wspinaczkowych Polskiego Związku Alpinizmu). Około 68 m² powierzchni (od 6m do 7,28m wysokości i ponad 9,5m szerokości) zawierającej różnorodne formacje: połogie, pionowe, przewieszone, okap, filary i zacięcia umożliwiają wspinaczkę o różnych poziomach trudności.
Wspinać mogą się osoby w każdym wieku, ale osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą korzystać ze ścianki wspinaczkowej wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodzica lub prawnego opiekuna mającego stosowne przeszkolenie bądź operatora ścianki wspinaczkowej.
Osoby niepełnoletnie (16-18 lat) mogą wspinać się wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego i na jego odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie asekurować. Korzystać ze ścianki wspinaczkowej można jedynie w obecności operatora po uprzednim uiszczeniu opłaty wstępu wg cennika w recepcji hali. Osoby, które chcą korzystać ze ścianki wspinaczkowej zgłaszają się do operatora ścianki, który dokonuje przeszkolenia w zakresie prawidłowej asekuracji. Warunkiem koniecznym do korzystania ze ścianki jest zapoznanie się z regulaminem i podpisanie oświadczenia o zobowiązaniu się do jego stosowania oraz odbytym szkoleniu.

Na terenie ścianki może przebywać jednocześnie 7 osób pod dozorem jednego operatora (instruktora). Operator odpowiada za bezpieczeństwo na ściance i należy bezwzględnie stosować się do jego poleceń. Osoby, które posiadają ukończone kursy lub szkolenia, przedstawiają operatorowi odpowiednie zaświadczenie (niezależnie od tego, czy wspinają się z dolną czy z górną asekuracją). Operator ścianki zobowiązany jest do weryfikacji umiejętności takiej osoby. Wspinać się z dolną asekuracją mogą jedynie osoby mające stosowne przeszkolenie (kurs wspinaczkowy) uzyska zgodę operatora. Należy wspinać się w stroju i obuwiu sportowym – pozostały niezbędny do wspinaczki sprzęt udostępniany jest w cenie biletu. Wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się asekuracji i rozwijać swoje umiejętności wspinaczkowe zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych na ścianie.

Do pobrania

Cennik wspinaczki
Oświadczenie ścianka poniżej 16 lat
Oświadczenie ścianka 16-18 lat
Oświadczenie ścianka pełnoletni
Regulamin sali Wspinaczki

Skip to content